English-Turkish translations for elevate:

yükselmek · kaldırmak · terfi ettirmek · other translations

elevate yükselmek

But it's also you know, it's a metaphor because he's also elevated.

Ama ayrıca, bu bir metafor. Çünkü Danny aynı zamanda yükseliyor da.

Not only that, this guy has highly elevated levels of cyclopentano perhydrophenanthrene.

Sadece bu değil, bu adamın hydrophenanthren başına cyclopentano düzeyleri çok yükseltilmiş.

Temporary leg paralysis and elevated CK.

Bacaklarda geçici felç ve yükselen CK seviyesi.

Click to see more example sentences
elevate kaldırmak

Where's the damn elevator?

Nerede kaldı bu asansör?

A wide elevator with velvet walls and thick carpets.

Kadife duvarları ve kalın halıları olan geniş bir asansör.

No. It's a basic elevation and re-draping of the skin.

Cildin basit bir şekilde kaldırılması ve çekilmesi demek.

elevate terfi ettirmek

But I'm trying to elevate here.

Ama burada terfi etmeye çabalıyorum.