English-Turkish translations for elixir:

iksir · öz · other translations

elixir iksir

Even without the elixir of life, finding Ambrosia would be a great historical discovery.

Yaşam iksiri olmasa bile, Ambrosia'yı bulmak büyük tarihi bir keşif olacaktır.

There is only one Elixir of Immortality.

Sadece tek bir ölümsüzlük iksiri vardır.

It's the ancient elixir of life, the basis of alchemy.

Bu çok eski bir yaşam iksiri, temeli simya ya dayanıyor.

Click to see more example sentences
elixir öz

Yes, the elixir of every game

Evet, her oyunun özüdür bu.