English-Turkish translations for elk:

geyik · Kanada geyiği · other translations

elk geyik

Grandma, do you remember the last time you saw Leo Fast Elk?

Büyükanne, Leo Hızlı Geyiği en son ne zaman gördüğünü hatırlıyor musun?

I've never seen a red elk like that before.

Daha önce hiç kızıl bir Kanada Geyiği görmemiştim.

And White Elk Woman, too. And Dirt on the Nose. And High Wolf.

Ve Beyaz Geyik Kadın, Burundaki Kir ve Yüksekteki Kurt da.

Click to see more example sentences
elk Kanada geyiği

I've never seen a red elk like that before.

Daha önce hiç kızıl bir Kanada Geyiği görmemiştim.