English-Turkish translations for elliptical:

eliptik · elips şeklinde · other translations

elliptical eliptik

So here's Sedna on a nice elliptical orbit.

İşte Sedna'nın güzel eliptik bir yörüngesi var.

Movement of the planets, elliptical orbits, idiosyntricity

Gezegenlerin hareketi, eliptik yörüngeler, güneş merkezlilik.

They both loved the elliptical machine.

İkisi de eliptik bisikleti seviyor.

Click to see more example sentences
elliptical elips şeklinde

Which is an elongating, elliptical orbit.

Ki bu yörünge, uzayan bir elips şeklinde.