English-Turkish translations for elm:

Karaağaç · other translations

elm Karaağaç

Like build me a small library under a big elm someplace.

Bir yerde, büyük bir karaağacın altına küçük bir kütüphane yapmak gibi