English-Turkish translations for embark:

binmek · other translations

embark binmek

Stromberg crews one and two embark your submarines.

Stromberg Mürettebatı Bir ve İki, denizaltılara binin.