English-Turkish translations for emigrate:

göç etmek · other translations

emigrate göç etmek

You think it's easy to emigrate with a little girl and a newborn baby?

Küçük bir kız ve yeni doğmuş bir bebekle göç etmek kolay mıdır sence?

Yes, then maybe Mark wouldn't have to emigrate to Australia.

O zaman belki Mark Avustralya'ya göç etmek zorunda kalmaz.

Listen, if Mr Moravec hadn't emigrated your daughter could see him more often.

Dinleyin, eğer Bay Moravec göç etmeseydi kızınız onu daha sık görürdü.

Click to see more example sentences