English-Turkish translations for emir:

emir · emirlik., emirlik · other translations

emir emir

No, I wanna talk about the Gulf, and how a goddamn emir

Hayır, Körfez hakkında konuşalım, lanet bir emir nasıl olur da

Barry's not a good emir, brother Omar.

Barry iyi bir emir değil, Omar kardeş.

Everybody here wanted to sleep with Emir, but noone succeeded.

Burada herkes Emir'le yatmak istedi ama kimse başaramadı.

Click to see more example sentences
emir emirlik., emirlik

Jordan, the Arab Emirates, Iran

Ürdün, Arap Emirlikleri, İran