English-Turkish translations for emperor:

imparator, imparatorluk · hükümdar · other translations

emperor imparator, imparatorluk

And he was a great emperor and a really nice guy aside from the whole pearl harbor thing.

Harika bir imparator ve gerçekten çok iyi bir adamdı, bütün o Pearl Harbor şeyi hariç.

Now the prince has some progressive ideas, but he will make a fine emperor.

Prensin şu anda bazı ilerici fikirleri var ama çok iyi bir İmparator olacaktır.

Because on that day, Caesar will declare himself emperor.

Çünkü o gün Sezar kendini imparator olarak ilan edecek.

Click to see more example sentences
emperor hükümdar

For the Emperor!

Bu, Hükümdar için!

Mighty sovereign emperor!

Kudretli hükümdar, imparator!

Dtee, you're the emperor.

Dtee, sen de hükümdar.