English-Turkish translations for empirical:

deneysel · ampirik · other translations

empirical deneysel

A good empirical research scientist.

İyi araştırmacı bir deneysel bilim adamı.

Causality is the empirical relationship between cause and effect.

Nedensellik neden ve sonuç arasındaki deneysel bir ilişki.

Empirical evidence doesn't lie.

Deneysel kanıtlar yalan söylemez.

Click to see more example sentences
empirical ampirik

I'm a scientist, and it's my job, my responsibility, to gather empirical evidence before I reach a conclusion.

Ben bir bilim adamı değilim, ve,, benim sorumluluğum benim işim Ben bir sonuca ulaşmadan ampirik kanıt toplamak için.

I have empirical proof.

Ben ampirik kanıt var.

This is not empirical.

Ampirik bir değer değil bu.

Click to see more example sentences