English-Turkish translations for employee:

çalışan · işçi · personel · eleman · adam · memur · görevli · other translations

employee çalışan

Hey, Zack, that employee of the month thing isn't really working out for you, is it?

Hey Zack, şu ayın çalışanı şeyi senin için cidden işe yaramıyor değil mi?

He's a former employee.

O eski bir çalışan.

What about other employees

Peki ya diğer çalışanlar?

Click to see more example sentences
employee işçi

Hey, Zack, that employee of the month thing isn't really working out for you, is it?

Hey Zack, şu ayın çalışanı şeyi senin için cidden işe yaramıyor değil mi?

But look Don't forget you're an employee here!

Ama bak Burada sadece bir işçi olduğunu unutma!

She's just a part-time employee That's all

Sadece part-time çalışan bir işçi o kadar.

Click to see more example sentences
employee personel

You can be a good employee, a wonderful parent.

İyi bir personel, harika bir ebeveyn olabilirsin.

I mean, employees, security guards

Yani, personel, güvenlik görevlileri

It seems a former employee is looking into Scyila.

Görünüşe göre, eski bir personel Scylla'yı kurcalıyor.

Click to see more example sentences
employee eleman

His friend Dan Humphrey sent over a new employee today

Arkadaşı Dan Humphrey bugün yeni bir eleman gönderdi

Just trying to be a good employee. That's it.

Sadece iyi bir eleman olmaya çalışıyorum, o kadar

Find a new employee.

Yeni bir eleman bul.

Click to see more example sentences
employee adam

He is either a really dedicated employee Or a crazy and obsessive killer.

Adam kendini ya gerçekten işine adamış ya da takıntılı bir katil.

Now this guy was supposed to be an unhappy employee.

Bu adam güya mutsuz bir çalışan, tamam mı?

This guy sells cigarettes to High Star employees.

Bu adam High Star çalışanlarına sigara satıyor.

Click to see more example sentences
employee memur

They killed two employees and one police officer.

İki çalışan ve bir polis memurunu öldürmüşler.

Then a government employee's spouse?

O zaman bir devlet memurunun eşi?

employee görevli

I mean, employees, security guards

Yani, personel, güvenlik görevlileri