English-Turkish translations for employer:

işveren · patron · other translations

employer işveren

But he's a good man and a decent employer.

Ama o iyi bir adam. Ve dürüst bir işveren.

She's a terrible enemy, Master Merlin and a very poor employer.

O korkunç bir düşmandır, Efendi Merlin ve fakir bir işveren.

Now his employer wants him dead

Şimdi işvereni onu ölü istiyor.

Click to see more example sentences
employer patron

This is his employer, Monsieur Morell, his father, and his fiancee, Mercedes.

Bu beyefendi onun patronu, Mösyö Morell, bu babası ve bu da nişanlısı, Mercedes.

He's not actually my employer

Aslında o benim patronum değil

Lewis used him as a former employer.

Lewis onu eski bir patron olarak kullanmış.

Click to see more example sentences