English-Turkish translations for emulsion:

emülsiyon · other translations

emulsion emülsiyon

And using an emulsion bomb with a lightbulb initiator.

Bir ampul başlatıcısı ile bir emülsiyon bombayı kullanarak.