English-Turkish translations for enact:

canlandırmak · other translations

enact canlandırmak

Are we gonna re-enact the crime?

Suçu yeniden mi canlandıracak mısınız?