English-Turkish translations for encircle:

sarmak · other translations

encircle sarmak

A protection spell the entire castle's encircled by it.

Koruma büyüsü. Tüm kalenin çevresini büyüyle sarılmış.

And now we are weeks from the encircling ocean, our route home.

Ve şimdi etrafımızı saran okyanustan ve eve rotamızdan haftalarca uzaktayız.

Something encircles me.

Birşeyler etrafımı sardı.