English-Turkish translations for enclosure:

çevirme · other translations

enclosure çevirme

White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide-open enclosures.

Beyaz kumlu plajlar akıllıca canlandırılmış doğal çevre, her yanı açık araziler.