English-Turkish translations for encore:

bir daha · other translations

encore bir daha

Shall I do an encore? Shall l?

Çalayım mı, bir tane daha çalayım mı?