English-Turkish translations for endless:

sonsuz · bitmek bilmeyen · uçsuz bucaksız · ebedi · ölümsüz · sınırsız · other translations

endless sonsuz

This guy's got anger, endless targets, and a gun, and he's just getting started.

Bu adamın öfkesi, sonsuz hedefi ve silahı var. Ve daha yeni başlıyor.

You think it's still Endless Summer out there?

Hâlâ orada sonsuz bir yaz olduğunu mu düşünüyorsun?

A few miserable streets and endless desert.

Birkaç.. sefil cadde ve... .sonsuz çöl.

Click to see more example sentences
endless bitmek bilmeyen

For such a miracle, I waited through the dark and endless night.

Böyle bir mucize için, bitmek bilmez bir gece ve karanlığı bekledim.

You have no life, just this endless obsession.

Hayatın yok senin, sadece bu bitmek bilmeyen takıntı.

Endless studies, exams it's all very boring!

Bitmek bilmeyen çalışmalar, sınavlar Hepsi çok sıkıcı!

Click to see more example sentences
endless uçsuz bucaksız

The dark flames, black smoke, the endless darkness the burning sulphur.

Kara alevler, siyah duman, uçsuz bucaksız karanlık, yanan sülfür.

Endless and deep, always flowing.

Uçsuz bucaksız ve derin. Hep akıntıIı.

Yes, the endless virgin lands.

Evet, uçsuz bucaksız bakir topraklar.

Click to see more example sentences
endless ebedi

Because your life seems endless.

Çünkü senin hayatın ebedi görünüyor.

This endless feud stops here.

Bu ebedi düşmanlık burada bitiyor.

An eternal endless expanse completely devoid of life.

Tamamen yaşamdan yoksun ebedi ve sonsuz bir alan.

endless ölümsüz

and He's saved me from a long, endless death with you.

ve beni seninle birlikte uzun ve sonsuz bir ölümden beni kurtardı.

Nothing says endless love like capital murder.

Hiçbir şey cinayet gibi "ölümsüz aşk" diyemez.

Telemorization. Endless renewal of cells.

Telomerizasyon sonsuz yeni ölümsüz hücreler.

endless sınırsız

An endless supply of energy.

Sınırsız bir enerji kaynağı.

The endless shopping.

Sınırsız bir alışveriş.

The real-world applications are endless.

Gerçek dünya uygulamaları sınırsız.