English-Turkish translations for endow:

bağış · vermek · other translations

endow bağış

Perhaps this would be a good time for an endowment.

Pekâlâ, belki de bağış için iyi bir zaman olabilir.

We did recently endow another facility..in Ojai..

Geçenlerde Ojai'deki bir başka tesise bağışta bulunduk.

Actually, the endowment has grown.

Aslında bağış bayağı arttı.

Click to see more example sentences
endow vermek

Then we amazons adopted her And magically endowed her with Amazon strength.

Biz Amazonlar onu evlat edindir ve büyü ile ona Amazon gücü verdik.