English-Turkish translations for enforce:

güçlendirmek · zorlamak · uygulamak · other translations

enforce güçlendirmek

Ah, we always try and do something special for local law enforcement.

Yerel kanun güçleri için biz her zaman özel bir şeyler yapmaya çalışırız.

It's a big night for law enforcement.

Kolluk güçleri için büyük bir akşam.

Bad news for law enforcement.

Hukuk gücü için kötü haber.

Click to see more example sentences
enforce zorlamak

He enforced them, but not anymore, not here.

Onları zorla kabul ettirtti ama artık yok burada değil.

No, plan B is enforcing plan A!

Hayır! B planı, A planın zorlamak!

This grand jury is O'Shae's way of enforcing our, um understanding.

Bu jüri heyeti, O'Shea'nın bizim zorla anlayış göstermemizi sağlamasının yolu.

Click to see more example sentences
enforce uygulamak

Why, it must have been enforcing Father's last command.

Neden, babamın son emrinin bir uygulaması olmalı.

Keep enforcing health

Sağlık işlerini uygula.