English-Turkish translations for engagement:

nişan · · söz · nişanlılık · nişanlanma · çatışma · ilişki · sorumluluk · çarpışma · other translations

engagement nişan

So my parents are having this thing for my brother's engagement this weekend.

Yani ailem bu şey yaşıyorsanız Kardeşimin nişan bu hafta sonu için.

But baby, it's our engagement party.

Ama bebeğim, bu bizim nişan partimiz.

Is that an engagement ring?

Bir nişan yüzüğü bu?

Click to see more example sentences
engagement

While everyone else is either successful, engaged, rich or happy.

Diğer herkes ise ya işinde başarılı, ya nişanlı, zengin ya da mutlu.

The truth was, I had another engagement.

İşin aslı, başka bir randevum daha vardı.

Here's the engagement ring.

İşte sana nişan yüzüğü.

Click to see more example sentences
engagement söz

I'm sorry Sir but I have a prior engagement and I can't cancel.

Özür dilerim efendim ama verilmiş bir sözüm var ve iptal edemem.

I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement.

Çok özür dilerim, ama bir yemek için verilmiş sözüm var.

I've, uh, got a previous engagement.

Daha önceden verilmiş bir sözüm var.

Click to see more example sentences
engagement nişanlılık

But that's my engagement ring.

Ama bu benim nişanlılık yüzüğüm.

Julie, you know this engagement is a trial, right?

Julie, bu nişanlılık bir deneme değil mi?

Engagement should be a happy time, Rosie.

Nişanlılık mutlu bir dönem olmalı Rosie.

Click to see more example sentences
engagement nişanlanma

That's a fast engagement.

Bu hızlı bir nişanlanma.

To an amazing night. And a great engagement.

Muhteşem bir geceye ve harika bir nişanlanmaya

Last night was Nicole's engagement party.

Geçen gece Nicole'un nişanlanma partisi vardı.

engagement çatışma

Find her, but don't engage.

Onu bul ama çatışmaya girme.

Sir rules of engagement?

Efendim çatışma kuralları?

APOLLO: Prepare engage.

Çatışmaya hazır olun.

engagement ilişki

It's funny, my daughter is also engaged, but it's a very very dark affair.

Çok garip, benim kızım da nişanlı ama çok kötü bir ilişki içerisinde.

Scandalous affair and engagement of Hapsburg Prince to Romanov Princess.

Ve iki Romanov prensesinin eşlerinin skandal ilişkileri ve nişanları.

engagement sorumluluk

Citizen engagement, RTR.

Vatandaş Sorumluluğu, GTS.

engagement çarpışma

And horses mean cavalry, and cavalry means a land engagement.

At demek süvari demek, süvari ise kara çarpışması demek.