English-Turkish translations for england:

İngiltere, ingiltere . · İngiliz · other translations

england İngiltere, ingiltere .

This is England and so it sounds to me like she's not your girlfriend.

Burası İngiltere ve bana öyle geliyor ki o senin kız arkadaşın değil.

'But england has a secret weapon.

Fakat İngiltere'nin gizli bir silahı var.

Consider, Mr Randolph, each new town we plant becomes another part of England.

Düşünün Bay Randolph, kurduğumuz her yeni kasaba İngiltere'nin başka bir parçası oluyor.

Click to see more example sentences
england İngiliz

Then she moved to England and picked up this fake British accent.

Sonra İngiltere'ye taşındı ve birden sahte bir İngiliz aksanı oldu.

That English secret agent from England.

İngiltere'den gelen İngiliz gizli ajanı.

Ben was raised in England by a British mother.

Ben, İngiltere'de, İngiliz bir anne tarafından büyütüldü.

Click to see more example sentences