English-Turkish translations for engraving:

oyma · gravür · işleme · oyma işi · other translations

engraving oyma

There's another engraving here.

Burada bir oyma daha var.

There's an engraving inside.

İçinde oyma bir yazı var.

Like a statue or an engraving?

Bir heykel veya oyma işi?

engraving gravür

Yes, it's an old engraving.

Evet, bu eski bir gravür.

There's an engraving in the bottom, see?

Alt tarafında bir gravür var gördün mü?

And now the studio for engraving.

Şimdi, gravürler için stüdyo hazır.

engraving işleme

It's a genuine Burleigh Stronginthearm double-action triple-cantilever crossbow with a polished-walnut stock and silver engraved facings.

Çift mekanizmalı, üç ayarlı muhteşem bir Burleigh ve Stronginthearm. Ve üzerinde gümüş işlemeler olan ceviz ağacından.

engraving oyma işi

Like a statue or an engraving?

Bir heykel veya oyma işi?