English-Turkish translations for enhance:

geliştirmek · gelişmiş · arttırmak, artırmak · güçlendirmek · büyütmek · iyileştirmek · other translations

enhance geliştirmek

As in enhanced soldiers, private armies, and Tony is not

Geliştirilmiş askerler ve özel ordular gibi ve Tony

Used some enhanced interrogation techniques.

Bazı geliştirilmiş sorgulama teknikleri kullandık.

Actually, "photos" is a bit reductive these are enhanced resonance scans.

Aslında fotoğraf biraz küçümsemek olur çünkü bunlar geliştirilmiş rezonans taramaları.

Click to see more example sentences
enhance gelişmiş

Enhanced muscle attachments here and here indicate the victim was very strong.

Burada ve buradaki gelişmiş kas bağları kurbanın çok güçlü olduğunu gösteriyor.

As in, enhanced soldiers, private armies, and Tony is

Yani gelişmiş askerler, özel ordular Ve Tony

Elihas told me he came up with a serum that enhances physical strength.

Elihas o bir serum ile bana geldi fiziksel gücü artırıyor.

Click to see more example sentences
enhance arttırmak, artırmak

Rajah Puran Singh himself blessed them enhancing Champaner's status even more.

Raca Puran Singh onları şahsen kutsadı. Böylece Champaner'in değeri daha da arttı.

At the Lu-Qi alliance meeting Kong Qiu regained territory and enhanced our national prestige

Lu-Qi ittifak toplantısında Kong Qiu topraklarımızı geri kazandı ve ulusal itibarımızı artırdı.

You have never taken any performance-enhancing drug?

Hiç performans artırıcı ilaç kullanmadın mı?

Click to see more example sentences
enhance güçlendirmek

Enhanced muscle attachments here and here indicate the victim was very strong.

Burada ve buradaki gelişmiş kas bağları kurbanın çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Elihas told me he came up with a serum that enhances physical strength.

Elihas o bir serum ile bana geldi fiziksel gücü artırıyor.

That's an unregulated Power's enhancer.

Bu kaçak bir Güçlü'nün güçlendiricisi.

Click to see more example sentences
enhance büyütmek

Enhance and magnify.

Arttır ve büyüt.

Freeze and enhance.

Durdur ve büyüt.

Magnify this section and enhance.

O kısmı büyüt ve netleştir.

Click to see more example sentences
enhance iyileştirmek

Fleckner enhanced the Zalesky video.

Fleckner, Zalesky videosunu iyileştirdi.

A reaI business-enhancer.

İşlerimi iyice açacaktır!