English-Turkish translations for enigmatical:

gizemli · esrarengiz · other translations

enigmatical gizemli

Their enigmatic leader, Dante Gabriel Rossetti.

Gizemli liderleri, Dante Gabriel Rossetti.

It says, "She is a luminous, enigmatic, French beauty.

Diyor ki: o parlak, gizemli bir Fransız güzeli.

They're complicated and enigmatic and usually worth it.

Karmaşık ve gizemli yaratıklardır. Ve genelde buna değerler.

Click to see more example sentences
enigmatical esrarengiz

It's an enigmatic movie, very interesting.

Esrarengiz bir filmdi. Çok ilginçti.

The cult had an enigmatic leader named Seth.

Tapınımın Seth adında esrarengiz bir lideri varmış.

Me neither, an enigmatic tribe.

Ben de esrarengiz bir kabiledenim