English-Turkish translations for ensemble:

takım · birlik · döpiyes · topluluk · grup · other translations

ensemble takım

Another strong ensemble we have is the pantsuit and blouse.

Bir başka güçlü döpiyesimiz takım elbise ve bluz.

Good tie, nice ensemble. Sharp.

Güzel kıravat, güzel takım.

ensemble birlik

Jack, screw Uncle Arthur. Hell, screw ensembles, man.

Jack, Arthur amcayı salla. birliği boşver, adamım.

ensemble döpiyes

In a very lovely spring ensemble.

Çok hoş bir döpiyes giymiştin.

ensemble topluluk

The Camden Hills local jazz ensemble.

Camden Hills yerel Jazz Topluluğu.

ensemble grup

Please welcome the 'Harvest' ensemble.

Lütfen 'Hasat' gösteri grubuna alkış verelim!