English-Turkish translations for enslave:

esir etmek · kölelik., kölelik · other translations

enslave esir etmek

All these animals enslaved to search for a single stone.

Bütün bu hayvanlar bir taşı aramak için mi esir edildi?

We rosed up against our enslavers, killing them all.

Bizi esir edenlere karşı ayaklandık, hepsini öldürdük.

The Fall enslaves us all.

Düşüş hepimizi esir ediyor.

enslave kölelik., kölelik

This is no love, but physical enslavement.

Bu aşk değil ama fiziksel kölelik.

Mass murder, enslavement

Toplu katliam, kölelik.