English-Turkish translations for enterprise:

girişim · şirket · girişimcilik · yatırım · · kuruluş · kurumsal · işletme · teşebbüs · girişimci · cesaret · other translations

enterprise girişim

This wasn't a grand enterprise, Dr. Wells.

Bu büyük bir girişim değildi Doktor Wells.

And satellite photos show the rubble, where Enterprise Group finally finds himself.

Nerede ve uydu fotoğrafları, moloz göstermek Girişim Grubu nihayet bulur.

That man in particular is worth a considerable sum to our enterprise.

Özellikle O adam hatırı sayılır bir miktar değer bizim girişim için.

Click to see more example sentences
enterprise şirket

I-I just got a call from the vice President of something or other of JG Allen Enterprises.

Az önce başka bir JG Allen Şirketi'nin başkan yardımcısı ne ondan bir telefon geldi.

Good afternoon. Lovelace Enterprises.

İyi günler, Lovelace Şirketi.

Wayne's sister and chief financial officer of Barclay Enterprises.

Wayne'in kardeşi ve Barclay Şirketi'nin mali sorumlusu.

Click to see more example sentences
enterprise girişimcilik

There's no such thing as Kirby Enterprises, is there?

Kirby Girişimcilik diye bir şey yok, değil mi?

Bruce Wayne, CEO of Wayne Enterprises.

Ben Wayne Girişimcilik'in Başkanı Bruce Wayne.

It's Wayne Enterprises, Mr. Earle.

Burası Wayne Girişimcilik, Bay Earle.

Click to see more example sentences
enterprise yatırım

Mr Kirby, there is no such thing as Kirby Enterprise, isn't?

Bay Kirby, Kirby Yatırım diye bir şey yok değil mi?

Chief Doug Smith. Tribal chairman of the Mohonk Indians and CEO of Mohonk Enterprises.

Şef Doug Smith, Mohonk Yerlilerinin kabile başkanı ve Mohonk Yatırımları'nın icra kurulu başkanı.

Tribal chairman of the Mohonk Indians and CEO of Mohonk Enterprises.

Mohonk Yerlilerinin kabile başkanı ve Mohonk Yatırımları'nın icra kurulu başkanı.

Click to see more example sentences
enterprise

But, this is a big enterprise.

Ama bu çok büyük bir .

Gob was recently hired by the Bluth Company's rival Sitwell Enterprises.

Gob yakın zamanda Bluth Şirketi'nin rakibi Sitwell Şirketi tarafından işe alınmıştı.

I was hired by Little Frog Enterprises.

Küçük Kurbağa şirketi tarafından işe alındım.

Click to see more example sentences
enterprise kuruluş

I made it for WellZyn, a subsidiary of Wayne Enterprises.

Wayne Kuruluşu'nun yan kurumu olan WellZyn için ben yaptım.

They're a subsidiary of Wayne Enterprises.

Wayne Yatırım'ın alt kuruluşu onlar.

Now this is a massive enterprise, ladies and gentlemen.

Burası çok büyük bir kuruluş bayanlar ve baylar.

enterprise kurumsal

I made it for WellZyn, a subsidiary of Wayne Enterprises.

Wayne Kuruluşu'nun yan kurumu olan WellZyn için ben yaptım.

Vickerdale Enterprises bankrupted him two years ago.

Vickerdale Kurumu iki yıl önce onu iflas ettirmiş.

enterprise işletme

This enterprise will grow and make profit.

Bu işletme büyüyecek ve kâr edecek.

What enterprise, sir?

Hangi işletme, efendim?

enterprise teşebbüs

That technology won an Enterprise award and a Macarthur genius grant.

O teknoloji, bir teşebbüs ödülü ve MacArthur dahi bursu kazandırdı.

Therefore, if it weren't for him, we wouldn't have today's thriving free-enterprise system.

Bu yüzden, eğer bu onun için olmasaydı, bugünün gelişen hür teşebbüs sistemine sahip olamazdık.

enterprise girişimci

An enterprising third party.

Girişimci bir üçüncü şahıs.

She and her husband Felix were honored last nightbyhe Nevada Enterprise Association.

O ve kocası Felix, dün gece Nevada Girişimciler Derneğinden ödül almıştı.

enterprise cesaret

Oh, king david's son At least showed some enterprise.

Oh, Kral Davut'un oğlu en azından biraz cesaret göstermişti.