English-Turkish translations for entertainment:

eğlence · gösteri · parti · other translations

entertainment eğlence

Mr Entertainment himself, Sherman Hart, ladies and gentlemen! Sherman Hart!

Bayanlar baylar, Bay Eğlence Sherman Hart, bayanlar baylar, Sherman Hart!

What's bad for your stomach may be highly entertaining for my stomach.

Miden için kötü olan bir şey benim midem için eğlenceli olabilir.

I just want some entertainment.

Biraz eğlence istiyorum sadece.

Click to see more example sentences
entertainment gösteri

It's a long night, it's nice to have some entertainment.

Uzun bir gece. Biraz gösteri olması güzel olur.

Tonight it's comedy entertainment with young Bill.

Bu gece komedi gösterisi, genç Bill ile.

It'll be entertainment, like a show.

Bu eğlence olacak bir gösteri gibi.

Click to see more example sentences
entertainment parti

We're having a party, and here's the entertainment.

Bir parti veriyoruz Eğlencemiz de işte burada.

We find it very entertaining, like an adventure or a party.

Bir macera ya da bir parti gibi bunu çok eğlenceli buluyoruz.

You're the party entertainment, right?

Parti eğlencesi sensin, değil mi?

Click to see more example sentences