English-Turkish translations for entitle:

hak etmek · other translations

entitle hak etmek

But you're entitled to more money.

Ama daha çok parayı hak ediyorsun.

Chuck's entitled to a real one.

Chuck gerçek bir tane hak ediyor.

Mr. Davich, I think I'm entitled to an explanation.

Bay Davich, Sanırım bir açıklamayı hak ediyorum

Click to see more example sentences