English-Turkish translations for entomb:

mezara koymak · other translations

entomb mezara koymak

A young man, a king, a warrior, is entombed in this old man's crippled body.

Genç bir adam, bir kral ve bir savaşçı bu yaşlı adamın sakat bedenini mezara koydu.

It will entomb him like it entombed me.

Bu onu mezara koyacak. tıpkı beni koyduğu gibi.

It will entomb him

Bu onu mezara koyacak.