English-Turkish translations for entourage:

arkadaşlar · maiyet · other translations

entourage arkadaşlar

Ann-Margret and entourage are due here next week.

Ann-Margret ve arkadaşları gelecek hafta buraya gelecekler.

Katie and entourage.

Katie ve arkadaşları.

entourage maiyet

Strasberg was not the only strong female in Monroe's entourage.

Monroe'nun maiyetindeki tek güçlü kadın Paula Strasberg değildi.