English-Turkish translations for entrance:

giriş · kapı · giriş kapısı · giriş yeri · other translations

entrance giriş

You know what I mean by "the main entrance"?

Ben "ana giriş" ile ne demek biliyor musun?

There's only one entrance to the exhibit and a service corridor.

Ve burada. Sergiye tek bir giriş ve de bir servis koridoru var.

There's a secret entrance at the bottom.

Alt tarafta gizli bir giriş var.

Click to see more example sentences
entrance kapı

There's gotta be another door or a service entrance or something.

Başka bir kapı olmalı Ya da servis çıkışı gibi birşey.

Either a secret entrance to Hogwarts or our knight is a witch.

Ya Hogwarts'a gizli bir giriş kapısı ya da Şövalyemiz bir büyücü.

Suspect heading towards the entrance gate.

Şüpheli giriş kapısına doğru ilerliyor.

Click to see more example sentences
entrance giriş kapısı

That's not the main entrance.

Bu, ana giriş kapısı değil ki?

Either a secret entrance to Hogwarts or our knight is a witch.

Ya Hogwarts'a gizli bir giriş kapısı ya da Şövalyemiz bir büyücü.

Suspect heading towards the entrance gate.

Şüpheli giriş kapısına doğru ilerliyor.

Click to see more example sentences
entrance giriş yeri

No loading dock, no personnel entrance.

Yükleme yeri yok, personel girişi yok.

The entrance must be here somewhere.

Giriş burda bir yerlerde olmalı.

Is there another entrance to the loft?

Çatı katına başka bir yerden giriş var mı?

Click to see more example sentences