English-Turkish translations for entrepreneur:

girişimci · other translations

entrepreneur girişimci

Sam is a producer, businessman, entrepreneur, humanitarian.

Sam bir yapımcı, adamı girişimci, bir yardımsever.

It's a port of call, home away from home for diplomats, hustlers, entrepreneurs and wanderers.

Bir uğrak limanı, evden uzakta bir ev diplomatlar, dolandırıcılar, girişimciler ve maceracılar için.

And he's not a thug, he's an entrepreneur.

Ayrıca o bir eşkiya değil, kendisi bir girişimci.

Click to see more example sentences