English-Turkish translations for entrust:

emanet etmek · güvenmek · other translations

entrust emanet etmek

Anna, your father has entrusted me with your weIl-being, and I take that role very seriously.

Anna, baban güvendi ve seni bana emanet etti ve ben de bu görevi çok ciddiye alıyorum.

He entrusted me with you.

Seni bana emanet etti.

Maybe God entrusted him with the fire of his vengeance.

Belki de tanrı, intikam ateşini ona emanet etmiştir.

Click to see more example sentences
entrust güvenmek

It's a very important job that I can only entrust to you.

Bu çok önemli bir görev, o yüzden sadece sana güvenebilirim.

It's a project that Elder Nunim entrusted me with.

Bu ablamın bana güvenerek verdiği bir proje.