English-Turkish translations for enunciate:

söylemek · telaffuz etmek · other translations

enunciate söylemek

You're gonna enunciate, right? What?

Bunu kesin ifadelerle söylüyorsun değil mi?

Speak slowly and enunciate.

Yavaş yavaş ve heceleyerek söyle.

enunciate telaffuz etmek

You're not enunciating.

Doğru telaffuz etmiyorsunuz.