English-Turkish translations for envelope:

zarf · mektup zarfı · other translations

envelope zarf

This seems like a pretty small envelope for such a big secret.

O kadar büyük bir sır için çok küçük bir zarf gibi.

There was only an envelope. Okay.

Sadece bir zarf vardı tamam mı?

What could be simpler than opening an envelope, right?

Bir zarfı açmaktan daha basit ne olabilir ki?

Click to see more example sentences
envelope mektup zarfı

One day we'll get a nice letter in a nice envelope, and your mom will be so proud.

Bir gün güzel bir zarfın içinde hoş bir mektup alacağız ve annen seninle gurur duyacak.

On the desk was the envelope containing photos and letters, the evidence of Mr Boddy's informants.

Masanın üzerinde, içinde fotoğraflar ve mektuplar olan bir zarf vardı Bay Boddy'nin muhbirinin kanıtları.

Letters are there, envelopes there.

Mektuplar ve zarflar şurada.