English-Turkish translations for envious:

kıskanç · other translations

envious kıskanç

The envious Lyduschka knows about old Scarpinelli's swindle, and she's worried for Balduin.

Kıskanç Lyduschka, yaşlı Scarpinelli'nin oyunlarını bilmektedir ve Balduin için kaygılıdır.

Perfect targets for ignorant, envious types.

Cahil, kıskanç tipler için mükemmel birer hedefler.

Love is not envious or boastful or arrogant or rude.

Sevgi; kıskanç, kibirli, küstah "Ya da kaba değildir

Click to see more example sentences