English-Turkish translations for environment:

ortam · çevresel, çevre · iklim · doğa · muhit · other translations

environment ortam

But this is not the proper environment for a child.

Ama burası, bir çocuk için uygun bir ortam değil.

Lara, this is not a healthy environment for you.

Lara, burası senin için sağlıklı bir ortam değil.

No oxygen, no bacteria, no sunlight an ideal chemical environment for natural preservation

Oksijen yok, bakteri yok, güneş ışığı yok, doğal bir biçimde korunmak için.. ideal bir kimyasal ortam.

Click to see more example sentences
environment çevresel, çevre

A Klingon school will be a better environment for you.

Bir Klingon okulu senin için daha iyi bir çevre olacak.

A new job. new environment. starting all over.

Yeni bir iş, yeni bir çevre, baştan başlamak.

This is so bad for the environment.

Bu çevre için çok kötü birşey.

Click to see more example sentences
environment iklim

Diet, climate, environment, chance, surgery, the stars, God.

Diyet, iklim, çevre şans, ameliyat, yıldızlar, Tanrı.

environment doğa

It's an electric car and it's very good for the environment.

Elektrikli bir araba ve doğa için çok iyi bir şey bu.

environment muhit

Because you need to be in a more Wholesome environment.

Çünkü senin daha iyi bir.. muhite ihtiyacın var.