English-Turkish translations for ephemeral:

kısa ömürlü · geçici · other translations

ephemeral kısa ömürlü

Fashion is ephemeral, dangerous and unfair.

Moda kısa ömürlü, tehlikeli ve adil değil.

Popsicle represents the ephemeral penis.

Dondurma kısa ömürlü penisi temsil ediyor.

ephemeral geçici

That feeling, ephemeral vapor, it appeared and it vanished.

Bu his, geçici buhar gibi, Göründü ve yokoldu.

Emotional ties are ephemeral and undependable.

Duygusal bağlar, geçici ve güvenilmezdir.