English-Turkish translations for epidemic:

salgın · bulaşıcı · salgın hastalık., salgın hastalık · yaygın · other translations

epidemic salgın

Yes, but what's the difference between a medical emergency and an epidemic?

Peki ama tıbbi acil durumla salgın arasında nasıl bir fark var?

Thousands of people die each day from malnutrition and epidemics especially cholera and malaria.

Binlerce insan her gün kötü beslenme ve salgın hastalıklardan ölüyor özellikle kolera ve malaryadan.

In New York, it's an epidemic.

New York'ta, bu bir salgın.

Click to see more example sentences
epidemic bulaşıcı

This highway's closed until the epidemic is over. Epidemic? The hell with that!

Bu yol salgın geçene kadar kapalı kalacak. salgın mı? bu da ne!

It's a flu epidemic.

Bu bir grip salgını.

This is an epidemic.

Bu bulaşıcı bir hastalık.

Click to see more example sentences
epidemic salgın hastalık., salgın hastalık

No, believe me, sir, there is no epidemic, not even sickness.

Hayır bayım, bana inanın, salgın hastalık yok, hastalık bile yok.

Thousands of people die each day from malnutrition and epidemics especially cholera and malaria.

Binlerce insan her gün kötü beslenme ve salgın hastalıklardan ölüyor özellikle kolera ve malaryadan.

There was a constant threat of starvation and epidemic.

Daimi bir açlık ve salgın hastalık tehdidi vardı.

Click to see more example sentences
epidemic yaygın

It's a worldwide epidemic.

Dünyada yaygın bir salgın.

The media bombards us with stories of epidemics, pandemics.

Medya bizi salgın ve yaygın hastalık hikâyeleriyle bombardımana tutuyor.