English-Turkish translations for epilepsy:

epilepsi · sara · other translations

epilepsy epilepsi

No sign of concussion, brain tumor, temporal lobe epilepsy or organic abnormality.

Bir hastalık ya da beyin tümörü, geçici epilepsi belirtisi yok. Organik bir anormallik belirtisi yok.

Senator Gary H. Wright of New Jersey had childhood epilepsy.

New Jersey Senatörü Gary H. Wright, çocukken epilepsi geçirdi.

No prenatal trauma, no temporal lobe epilepsy or amygdala damage.

Doğum öncesi travma veya herhangi bir epilepsi rahatsızlıkları yok.

Click to see more example sentences
epilepsy sara

I've arranged a family too for you, your wife has epilepsy.

Senin için bir aile bile düzenledim, karın bir sara hastası.

What is that, a catch phrase or is that epilepsy?

Ne bu, slogan yoksa sara nöbeti mi?

It's like cool epilepsy.

Hoş bir sara nöbeti gibi.

Click to see more example sentences