English-Turkish translations for episodic:

bölümlerden oluşmuş · aralıklı · other translations

episodic bölümlerden oluşmuş

Yeah, and that would be a great episode.

Evet. Ve bu harika bir bölüm olur.

LEELA: Bender, you said you were in this episode.

Bender, sen de bu bölümde olduğunu söylemiştin.

Yes, quite a decent episode, I thought.

Evet, oldukça düzgün bir bölüm bence.

Click to see more example sentences
episodic aralıklı

But there is this extra episode right before the break.

Ama aradan hemen önce ekstra bir bölüm var.

There's no telepathy between Luke and Leia till Episode Vl:

Bölüm VI'e kadar Luke ve Leia arasında telepati yoktu.

Bullets episodically, and delay,

Aralıklarla kurşunlar ve ertele.