English-Turkish translations for epitaph:

mezar kitabesi · other translations

epitaph mezar kitabesi

All that will be written for Omar is an epitaph.

Ömer için yazılan her şey mezar kitabesi olacak.

Forever and ever" sounds like an epitaph.

Ebediyen" kulağa mezar kitabesi gibi geliyor.

Like an epitaph.

Mezar kitabesi gibi.