English-Turkish translations for epitome:

örnek · somut örnek · simge · other translations

epitome örnek

This desk is the epitome of the Swedish concept of Jamstalldhet, or "equality.

Bu masa, İsveç konsepti olan Jamstalldhet'in somut bir örneği. Ya da "eşitliğin" bir simgesi.

Because he is the fat, selfish epitome of modern man!

Çünkü o, günümüz insanının şişman ve bencil örneği!

The epitome of everything you're against.

Karşı olduğun her şeyin somut bir örneği.

Click to see more example sentences
epitome somut örnek

This desk is the epitome of the Swedish concept of Jamstalldhet, or "equality.

Bu masa, İsveç konsepti olan Jamstalldhet'in somut bir örneği. Ya da "eşitliğin" bir simgesi.

The epitome of everything you're against.

Karşı olduğun her şeyin somut bir örneği.

It's the epitome of perfection.

Bu, mükemmelliğin somut bir örneği.

Click to see more example sentences
epitome simge

This desk is the epitome of the Swedish concept of Jamstalldhet, or "equality.

Bu masa, İsveç konsepti olan Jamstalldhet'in somut bir örneği. Ya da "eşitliğin" bir simgesi.