English-Turkish translations for epitomize:

özetlemek · other translations

epitomize özetlemek

He epitomized Greenwich.

O Greenwich özetler.