English-Turkish translations for epoch:

çağ · dönem · çığır · other translations

epoch çağ

And that epoch begins today.

Ve bu çağ bugün başlıyor.

The moon is a souvenir of that violent epoch.

Ay bu şiddetli çağdan geriye kalan bir hatıradır.

epoch dönem

Slavery, serfdom, wage-earning these are the forms of servitude characterizing civilization's epochs

Kölelik, serflik, ücretlilik. Medeniyetin üç büyük döneminde karakterize edilmiş esaretin farklı üç hali.

epoch çığır

Yes, Elektra, well, first off, congratulations on this epochal event.

Evet, Elektra ilk olarak bu çığır açan olay için tebrikler.