English-Turkish translations for epoxy:

epoksi · tutkal · other translations

epoxy epoksi

That is a micro-encapsulated nano chip covered in epoxy.

O ne? Epoksi ile kaplanmış mikro kapsüllü nano çip.

Epoxy is a binary compound.

Epoksi, ikili bir bileşendir.

epoxy tutkal

It's a waterproof marine epoxy.

Bu su geçirmez bir deniz tutkalı.

Active amine hydrogen,epoxy, hydroxyapatite and silica.

Aktif amin hidrojen, tutkal, hidroksiapatit ve silis.