English-Turkish translations for equally:

eşit olarak · aynı derecede · kadar · other translations

equally eşit olarak

You and I will always be equal.

Sen ve ben her zaman eşit olacağız.

Everyone will be equal there.

Orada herkes eşit olacak.

Men and women should be equal partners in life.

Erkek ve kadın hayatta eşit ortaklar olmalıdır.

Click to see more example sentences
equally aynı derecede

No, not the same, but equally important equally creative, equally sacred, if you like.

Hayır, aynı şey değil ama eşit derecede önemli,.. yaratıcı ve istersen eşit derecede kutsal.

Actually, this is equally important.

Aslında bu da aynı derecede önemli.

It's hard to find something you're both equally good at.

İkinizin de aynı derecede iyi olduğu bir şey bulmak çok zor.

Click to see more example sentences
equally kadar

He's a gentleman, I'm a gentleman's daughter. So far we are equal.

O bir beyefendi, ben bir beyefendinin kızıyım. şimdiye kadar durumlar eşit.

E equals zero, one, two, three, up to eight.

E eşit sıfır, bir, iki, üç sekize kadar.

It wasn't bertha, But it was something equally as powerful.

Bertha değildi, ama onun kadar güçlü bir şeydi.

Click to see more example sentences