English-Turkish translations for equestrian:

atlı · Binici · other translations

equestrian atlı

I forgot you're Equestrian Barbie.

Senin bir Atlı Barbie olduğunu unutmuşum.

You got more equestrians.

Sende daha çok atlı var.

So these are equestrian dicks?

Yani bunlar atlı aletler mi?

equestrian Binici

Lawyers, teachers, poets, doctors, Professional equestrians, amateur equestrians A butcher, a baker, a candlestick maker

Avukatlar, öğretmenler, şairler, doktorlar profesyonel biniciler, amatör biniciler kasap, fırıncı, şamdan yapımcısı